Aktualności

NIE JESTEM PEWIEN…

Jak rozpoznać swoje powołanie? Jak poradzić sobie ze skrupulanctwem w spowiedzi? Czy muszę modlić się każdego dnia rano i wieczorem? Odpowiedzi na powyższe pytania udziela biskup pomocniczy diecezji tarnowskiej Leszek Leszkiewicz.